Categories
Programming

Vad jag saknar i WordPress

2010-01-08 20:39 – Ändrade rubriken från “Saker jag ogillar med WordPress” till “Vad jag saknar i WordPress”

WYSIWYG

Snarare: WYSIWTF (What You See Is WTF). Den ursprungliga idén med editorn var att förhindra att folk la in komplexa HTML-stycken, men just nu begränsar den alldeles för mycket. Den fungerar för den vanliga användaren, men så fort jag försöker göra något utöver det vanliga får jag ta till lite knep och knåp för att få det att fungera.

Standardinstallationen

Då WordPress är en så pass populär mjukvara så gör det att många WordPress-installationer blir mål vid en eventuell säkerhetslucka. Om denna säkerhetslucka utnyttjar något som ingår i standardinstallationen (ex: databasprefix eller administratörskontot) så är många illa ute.

Saker jag gör vid en nyinstallation:

  • Ändrar databasprefixet
  • Byter administratörskontots användarnamn
  • Flyttar ut wp-config.php utanför WordPress-katalogen (oåtkomlig)
  • Ser till att rättigheterna på katalogerna stämmer
  • (Tema) Tar bort WordPress versionsnummer i head-taggen.

Jag skulle även gärna vilja byta ut alla hänvisningar till WordPress-kataloger på webbplatsen (ex: wp-content), just nu är det för mycket meck för att detta ska vara hållbart. Mycket av ovanstående saker borde användaren tvingas göra vid installationen (möjligt att detta försämrar WordPress “välkänt” korta installationstid).

Sidhantering och menylistning

Just nu är sidhanteringen ohållbar, för att få menyobjekt att hamna i den ordning jag vill utan att hålla koll på prioriteten så krävs ett tillägg som ex. pageMash.

Det finns heller ingen chans att utesluta sidor i administrationen utan det görs manuellt via wp_list_pages() eller ett plugin som Page Lists Plus (där jag även kan vilja vilket namn som ska synas i menyn).

Javascript

Bättre möjligheter för att få kontroll över vilka Javascript och stilmallar som köas. Jag skulle vilja ha möjlighet att bunta ihop dessa till en fil. Mycket av ansvaret för att köa filer ligger på tilläggsutvecklare, många lägger in dessa manuellt utan att köa dem.

Några småsaker

  • Det finns ingen möjlighet till intern länkning. Ex: RB Internal Links
  • “Custom fields” – bättre möjligheter för att lätt kunna skapa olika typer av mallar där fördefinerade fält enkelt kan fyllas i (dålig förklaring?).
  • Page vs Posts – Blir alldeles för krångligt så fort jag försöker kombinera två loopar, suck…

Sammanfattning

Jag hoppas att många av dessa saker ordnas i WordPress 3.0, det mesta av detta går att lösa genom att använda tredjeparts-tillägg. Jag tror att dessa saker skulle gå att lägga in i kärnan utan att göra den bloatad eller att krångla till det för mycket för slutanvändaren.

Trots ovanstående “brister” så gillar jag WordPress och projektet utvecklas åt rätt håll känns det som.

(Ovanstående lista är skriven med fokus på WordPress som CMS, inte bloggverktyg)

2 replies on “Vad jag saknar i WordPress”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.