Categories
Programming

Remove Previous, Next and Done buttons from keyboard in Phonegap in iOS

I’ve been working on my first Phonegap project together with a friend the last week or so. He’s been developing most of the app for Android and Eclipse, and my job is to make sure it runs smoothly in iOS. It contains in-apps and some other goodies that I will post about later.

Hide buttons

Since everything in Phonegap is a UIWebView, I needed a way to get rid of the silly previous, next and done buttons when focusing my keyboard. This uses private API:s so it will make your app rejected if you submit with this code.
6X1vv

The solution is to modify your AppDelegate.m to something like this:

Remove and add focus on keyboard

When bringing a keyboard in and out, use the following to remove focus from it

$('#searchform-1').blur();

And use this to bring focus to an input field:

$('#searchform-1').focus();
Categories
Programming

Använd Mogenerator med Core Data och Xcode

Sedan i början av sommaren har jag jobbat med att utveckla iOS-applikationer och har spenderat en hel del tid de senaste månaderna med Objetive-C, Xcode och Core Data. Core Data är utvecklat av Apple och har funnits med sedan ett par releaser av iOS tillbaka. Core Data är enkelt uttryckt Apples svar på modell-delen i MVC-paradigmen (Model View Controller). Det hanterar migreringar, serialisering av data och manipulation samt läsning av data i databasen.

Det funkar riktigt bra för det mesta, däremot har jag dragit mig för att göra vissa ändringar i modellen för att det blir så rörigt med mina “custom entity files”. Då kan vi passa på att säga välkommen till Mogenerator!

mogenerator generates Objective-C code for your Core Data custom classes. Unlike Xcode, mogenerator manages two classes per entity: one for machines, one for humans. The machine class can always be overwritten to match the data model, with humans’ work effortlessly preserved

Xmo’d seamlessly integrates mogenerator into Xcode

Mogenerator hjälper oss med att generera nya entity filer utifrån vår modell, nu slipper jag alltså göra det manuellt (och ofta göra fel på vägen). Dessa filer håller sig synkroniserade och uppdaterade mot min modell.

Börja med att installera Mogenerator från webbplatsen.

Installera i Xcode

  • Öppna projektinställningarna, skapa ett nytt target (“Add Target”)
  • Skapa ett “Aggregate target”, finns under Other.
  • Välj ett namn och tryck “Done”.
  • Välj det target som du nyss skapade och tryck “Add Build Phase” och sedan “Add Run Script”.
  • Fyll i följande information i scriptet, justera såklart med vad som gäller för din modell:
cd dinapp/coredata/
mogenerator -m app.xcdatamodeld/app.xcdatamodel/

Nu kan du sedan välja detta target uppe i vänstra hörnet och trycka Command+B (Build) och luta dig tillbaka medans Mogenerator skapar dina filer.

Glöm inte bort att välja samma klassnamn i fältet för “Class” när du modifierar din entity i modellen, annars genererar inte Mogenerator några filer. Första gången du skapar dina modeller kommer du behöva lägga till filerna i Xcode manuellt, sedan sköts detta genom att filerna bara skrivs över.

För mer information om fördelarna med att använda Mogenerator så rekommenderar jag följande inlägg: Getting Started with Mogenerator.