Categories
Programming

Riding the Rails: Amazon S3 & Flowplayer

Vi har börjat använda Amazon S3 för att lagra filmer som vi sedan ska spela upp (med hjälp av Flowplayer) i en inloggningsskyddad applikation.

För att sätta upp kopplingen mot S3 så använder vi oss av Paperclip och AWS::S3. Att få igång uppladdningen mot S3 tillsammans med Paperclip var absolut inga problem, det fungerade i princip så fort vi hade lagt in något liknande detta i vår modell:

has_attached_file :media_file,
  :storage => :s3,
  :s3_credentials => Rails.root.join('config', 's3.yml'),
  :path => ":attachment/:id/:style/:basename.:extension",
  :bucket => 'our_bucket',
  :s3_permissions => 'authenticated-read',
  :url => ":s3_protected_url"
  
 # Video Validations
 validates_attachment_presence :media_file
 validates_attachment_content_type :media_file, :content_type => ['application/x-shockwave-flash', 'application/x-shockwave-flash', 'application/flv', 'video/x-flv', 'video/H264']

(Det är authenticated-read som sätter rättigheterna på anslutningen och gör att vi kan använda oss av Paperclips expiring_url-metod.)

Problemet uppstod när vi skulle använda Flowplayer för att streama direkt ifrån S3, vi vill bara ha verifierade användare som ser våra filmer. Det blev strul med tecknen i de meckiga länkarna som S3 genererar och Flowplayer kunde inte läsa de rakt av.

Vi använde oss då av en “Alternate embedding method” aka. flashembed.js. Så här beskrivs “Flashembed and Flowplayer”:

Flowplayer is a regular Flash component just like any other Flash component. It can be placed on your page with this tool or by using HTML-based object tags or you can use our “competitor”, SWFObject.

Sedan när vi skickade den “säkra” länken från controllern till viewn så fick vi manuellt ersätta lite tecken:

@media[:flash_url] = @media.media_file.expiring_url.gsub("&", "%26").gsub("?", "%3F").gsub("=", "%3D")

För att embedda den i viewn så får du även se till att säga åt Rails att det är en säker länk (med hjälp av html_safe):