Categories
Programming

Generell köstruktur i C

Som en del av en skoluppgift så har jag tillsammans med min labbpartner konstruerat en generell köstruktur i C som kan användas för att bygga köer.

Källkod

Finns att se på GitHub.

Categories
Programming

Ladda Javascript “rätt” i WordPress

Den senaste tiden har jag gjort en del jobb i WordPress och kommit i kontakt med många olika tillägg som finns skrivna till WordPress.

En irriterande sak med många tillägg är hur deras Javascript läggs till, en bra tumregel är att alltid ladda Javascript i sidfoten. För att åstadkomma detta så ska det sista argumentet i wp_enqueue_script vara satt till true.

Så om ni har tid över kan ni försöka uppmärksamma tilläggsutvecklarna som inte gör på detta sätt på problemet.

Ett litet bekymmer som brukar uppstå är även att tillägg som är beroende av jQuery tvingar detta att ladda i sidhuvudet (innan wp_head() ), detta kan du komma runt genom att göra ett litet “fulhack” i din functions.php.

// May have to be changed in future depending on jquerys directory
if (!is_admin())
  wp_enqueue_script('jquery', get_option( 'siteurl' ).'/wp-includes/js/jquery/jquery.js','','',true);

Vi är tvungna att se till att jQuery laddas som vanligt i administrationen, därav is_admin().

I övrigt så är WordPress ganska smidigt att jobba med (så länge du inte försöker göra saker WordPress inte riktigt är tänkt för), akta dig för att aktivera för mycket tillägg bara. Det kan bli en hel del anslutningar för att hämta diverse Javascript och CSS-filer.

För de Javascript och CSS ni lägger till själv kan jag iaf rekommendera WP-JS och WP-CSS för att slå ihop och komprimera dessa.

Categories
Programming

Enkel IRC-bot med Spotify-koppling

Än en gång saknade jag möjligheten att se vilka låtar som folk skriver i olika IRC-kanaler med Spotify-länkar. Gjorde därför ‘Ilsken’ som är en enkel IRC-bot som letar efter Spotify-länkar och kastar ut titeln på dessa.

import socket, re
from SpotifyMetaData import Metadata #Import Spotimeta (http://pypi.python.org/pypi/spotimeta/0.2)

# @todo: Multiple networks

class IrcBot:
  network = ''
  port = 0
  nick = ''
  channel = []
  irc = None

  def __init__ (self, params):
    """Init bot using served parameters"""

    self.network = params['server']
    self.port = params['port']
    self.nick = params['nick']
    self.channel = params['channel']

  def connect(self):
    """Connect bot to network and keep the connection going"""

    self.irc = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.irc.connect ((self.network, self.port))

    self.__log( self.irc.recv (4096) )

    self.__sysMsg ('NICK ' + self.nick)
    self.__sysMsg ('USER ' + self.nick + ' ' + self.nick + ' ' + self.nick + ' :Python IRC')

    for chanItem in self.channel:
      self.__sysMsg ('JOIN ' + chanItem)

    while True:
      data = self.irc.recv (4096)
      dataSplit = data.split(' ');

      if len(dataSplit) <= 3 :
        if data.find ('PING') != -1:
          self.__sysMsg ('PONG ' + data.split() [ 1 ])
          self.__log('PONG ' + data.split() [ 1 ])
      else:
        if data.find('PRIVMSG') != -1:
          self.__handleData(data)
        else:
          self.__log(data)

  def __parseData(self, msg):
    """Generate a dictionary for msg, channel and sender"""

    complete = msg[1:].split(':',1)
    info = complete[0].split(' ')
    sender = info[0].split('!')

    return { 'channel' : info[2], 'sender' : sender[0], 'msg' : '' . join(complete[1]) }

  def __handleData(self, data):
    """Parse user submitted data and handle it appropriate"""

    self.__log(data)
    dataInfo = self.__parseData(data)

    # Add Spotify-functionality
    self.__handleSpotify(dataInfo)

  def __handleSpotify(self, dataInfo):
    """Identify Spotify-tracks and albums and take result from MetaData-api"""

    spotPattern = re.compile('spotify:(.*?):(.*?)\s')
    spotBark = spotPattern.search( dataInfo['msg'])

    if spotBark:
      try:
        spotGroups = spotBark.groups()

        # Init Metadata-lib
        metacache = {}
        metadata = Metadata(cache=metacache)
        metaInfo = metadata.lookup('spotify:'+spotGroups[0]+":"+spotGroups[1])

        if spotGroups[0] == 'track' or spotGroups[0] == 'album':
          r = metaInfo["result"]["artist"]["name"] + ' - ' + metaInfo["result"]["name"]
        else:
          r = '(Not found)'
      except:
        # @todo: Fetch RateLimiting instead of doing a "casual case" like this
        r = "(Limit exceeded or wrong input)"

      self.__privMsg(dataInfo['channel'], dataInfo['sender'] + ': ' + r)

  def __log(self, msg):
    """Log to command line with a following linebreak"""

    print msg + '\n'

  def __sysMsg(self, cmd):
    """Send commands to server with appropriate \r\n"""

    self.irc.send(cmd + '\r\n')

  def __privMsg(self, target, msg):
    """Send privMsg to target (user or channel)"""

    msg = 'PRIVMSG ' + target + ' :' + msg

    self.__sysMsg ( msg )
    self.__log(msg)

params = {
  'server' : 'irc.freenode.net', \
  'port' : 6667, \
  'nick' : 'ilsken', \
  'channel' : ['#fooc2p'] \
    }

bot = IrcBot(params)
bot.connect()

Jag använde mig av Spotimeta för att parsa länkarna när de hittats.

from xml.dom import minidom

# extremely boring dom parsing ahead. Consider yourself warned.

API_VERSION = "1"
USER_AGENT = "Spotimeta %s" % 1

# The reason for the uri arg is that the xml returned from lookups do not
# contain the href uri of the thing that was looked up. However, when an
# element is encountered that is NOT the root of a query, it DOES contain
# the href. We pass it in so the returned data will have the same format
# always
def parse_lookup_doc(src, uri=None):
  doc = minidom.parse(src)
  root = doc.documentElement

  if root.nodeName == "artist":
    return {"type": "artist", "result": parse_artist(root, uri)}
  elif root.nodeName == "album":
    return {"type": "album", "result": parse_album(root, uri)}
  elif root.nodeName == "track":
    return {"type": "track", "result": parse_track(root, uri)}
  else:
    raise Exception("unknown node type! " + root.nodeName) # fixme: proper exception here

def parse_search_doc(src):
  doc = minidom.parse(src)
  root = doc.documentElement

  if root.nodeName == "artists":
    return parse_artist_search(root)
  elif root.nodeName == "albums":
    return parse_album_search(root)
  elif root.nodeName == "tracks":
    return parse_track_search(root)
  else:
    raise Exception("unknown node type! " + root.nodeName) # fixme: proper exception here

def parse_artist(root, uri=None):
  ret = {}
  if uri or root.hasAttribute("href"):
    ret["href"] = uri or root.getAttribute("href")

  for name, elem in _nodes(root):
    if name == "name":
      ret["name"] = _text(elem)
    elif name == "albums":
      ret["albums"] = parse_albumlist(elem)

  return ret

def parse_artistlist(root):
  return map(parse_artist, _filter(root, "artist"))

def parse_albumlist(root):
  return map(parse_album, _filter(root, "album"))

def parse_tracklist(root):
  return map(parse_track, _filter(root, "track"))

def parse_album(root, uri=None):
  ret = {}
  if uri or root.hasAttribute("href"):
    ret["href"] = uri or root.getAttribute("href")

  for name, elem in _nodes(root):
    if name == "name":
      ret["name"] = _text(elem)
    elif name == "released":
      released = _text(elem)
      if released:
        ret["released"] = int(_text(elem))
    elif name == "id":
      if not "ids" in ret:
        ret["ids"] = []
      ret["ids"].append(parse_id(elem))
    elif name == "tracks":
      ret["tracks"] = parse_tracklist(elem)

  ret["artists"] = parse_artistlist(root)
  if len(ret["artists"]) == 1:
    ret["artist"] = ret["artists"][0]
  else:
    ret["artist"] = None

  # todo: availability stuff. RFH
  return ret

def parse_id(elem):
  ret = {"type": elem.getAttribute("type"),
      "id": _text(elem)}
  if elem.hasAttribute("href"):
    ret["href"] = elem.getAttribute("href")
  return ret

def parse_track(root, uri=None):
  ret = {}
  if uri or root.hasAttribute("href"):
    ret["href"] = uri or root.getAttribute("href")

  for name, elem in _nodes(root):
    if name == "name":
      ret["name"] = _text(elem)
    elif name == "disc-number":
      ret["disc-number"] = int(_text(elem))
    elif name == "track-number":
      ret["track-number"] = int(_text(elem))
    elif name == "length":
      ret["length"] = float(_text(elem))
    elif name == "popularity":
      ret["popularity"] = float(_text(elem))
    elif name == "album":
      ret["album"] = parse_album(elem)
    elif name == "id":
      if not "ids" in ret:
        ret["ids"] = []
      ret["ids"].append(parse_id(elem))

  ret["artists"] = parse_artistlist(root)

  # Following prop is there for backwards compat. It may be dropped in a
  # future version
  if ret["artists"]:
    ret["artist"] = ret["artists"][0]

  return ret

def parse_opensearch(root):
  ret = {}
  elems = root.getElementsByTagNameNS("http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/", "*")

  for name, elem in ((e.localName, e) for e in elems):
    if name == "Query":
      ret["term"] = elem.getAttribute("searchTerms")
      ret["start_page"] = int(elem.getAttribute("startPage"))
    elif name == "totalResults":
      ret["total_results"] = int(_text(elem))
    elif name == "startIndex":
      ret["start_index"] = int(_text(elem))
    elif name == "itemsPerPage":
      ret["items_per_page"] = int(_text(elem))

  return ret

def parse_album_search(root):
  # Note that the search result tags are not tags or similar.
  # Instead they are normal tags with extra
  # stuff from the opensearch namespace. That's why we cant just directly
  # return the result from parse_albumlist
  ret = parse_opensearch(root)
  ret["result"] = parse_albumlist(root)
  return ret

def parse_artist_search(root):
  ret = parse_opensearch(root)
  ret["result"] = parse_artistlist(root)
  return ret

def parse_track_search(root):
  ret = parse_opensearch(root)
  ret["result"] = parse_tracklist(root)
  return ret

def _nodes(elem):
  """return an generator yielding element nodes that are children
  of elem."""
  return ((e.nodeName, e) for e
      in elem.childNodes
      if e.nodeType==e.ELEMENT_NODE)

def _text(elem):
  """Returns a concatenation of all text nodes that are children
  of elem (roughly what elem.textContent does in web dom"""
  return "".join((e.nodeValue for e
          in elem.childNodes
          if e.nodeType==e.TEXT_NODE))

def _filter(elem, filtername):
  """Returns a generator yielding all child nodes with the nodeName name"""
  return (elem for (name, elem)
      in _nodes(elem)
      if name == filtername)

import sys
import urllib2
import time

try:
  from email.utils import parsedate_tz, mktime_tz, formatdate
except ImportError: # utils module name was lowercased after 2.4
  from email.Utils import parsedate_tz, mktime_tz, formatdate

from urllib import urlencode

class SpotimetaError(Exception):
  """Superclass for all spotimeta exceptions. Adds no functionality. Only
  there so it's possible to set up try blocks that catch all spotimeta
  errors, regardless of class"""
  pass

class RequestTimeout(SpotimetaError):
  """Raised when the timeout flag is in use and a request did not finish
  within the allotted time."""
  pass

class NotFound(SpotimetaError):
  """Raised when doing lookup on something that does not exist. Triggered
  by the 404 http status code"""
  pass

class RateLimiting(SpotimetaError):
  """Raised when the request was not completed due to rate limiting
  restrictions"""
  pass

class ServiceUnavailable(SpotimetaError):
  """Raised when the metadata service is not available (that is, the server
  is up, but not accepting API requests at this time"""
  pass

class ServerError(SpotimetaError):
  """Raised when an internal server error occurs. According to the spotify
  documentation, this "should not happen"."""
  pass

def canonical(url_or_uri):
  """returns a spotify uri, regardless if a url or uri is passed in"""
  if url_or_uri.startswith("http"): # assume it's a url
    parts = url_or_uri.split("/")
    return "spotify:%s:%s" % (parts[-2], parts[-1])
  else:
    return url_or_uri

def entrytype(url_or_uri):
  """Return "album", "artist" or "track" based on the type of entry the uri
  or url refers to."""
  uri = canonical(url_or_uri)
  try:
    return uri.split(":")[1]
  except IndexError:
    return None

class Metadata(object):

  def __init__(self, cache=None, rate=10, timeout=None, user_agent=None):
    self.cache = cache # not implemented yet
    self.rate = rate # not implemented yet
    self.timeout = timeout
    self.user_agent = user_agent or USER_AGENT
    self._timeout_supported = True
    self._port = "80"
    self._host = "ws.spotify.com"
    self._detailtypes = {
      "artist": {1: "album", 2: "albumdetail"},
      "album": {1: "track", 2: "trackdetail"}
    }

    major, minor = sys.version_info[:2]
    if self.timeout and major == 2 and minor <6:
      self._timeout_supported = False
      import warnings
      warnings.warn("Timeouts in urllib not supported in this version" +
             " of python. timeout argument will be ignored!")

  def _do_request(self, url, headers):
    """Perform an actual response. Deal with 200 and 304 responses
    correctly. If another error occurs, raise the appropriate
    exception"""
    try:
      req = urllib2.Request(url, None, headers)
      if self.timeout and self._timeout_supported:
        return urllib2.urlopen(req, timeout=self.timeout)
      else:
        return urllib2.urlopen(req)

    except urllib2.HTTPError, e:
      if e.code == 304:
        return e # looks wrong but isnt't. On non fatal errors the
             # exception behaves like the retval from urlopen
      elif e.code == 404:
        raise NotFound()
      elif e.code == 403:
        raise RateLimiting()
      elif e.code == 500:
        raise ServerError()
      elif e.code == 503:
        raise ServiceUnavailable()
      else:
        raise # this should never happen
    except urllib2.URLError, e:
      """Probably timeout. should do a better check. FIXME"""
      raise RequestTimeout()
    except:
      raise
      # all the exceptions we don't know about yet. Probably
      # some socket errors will come up here.

  def _get_url(self, url, query, if_modified_since=None):
    """Perform an http requests and return the open file-like object, if
    there is one, as well as the expiry time and last-modified-time
    if they were present in the reply.
    If the if_modified_since variable is passed in, send it as the value
    of the If-Modified-Since header."""
    if query:
      url = "%s?%s" %(url, urlencode(query))

    headers = {'User-Agent': self.user_agent}
    if if_modified_since:
      headers["If-Modified-Since"] = formatdate(if_modified_since, False, True)

    fp = self._do_request(url, headers)

    # at this point we have something file like after the request
    # finished with a 200 or 304.

    headers = fp.info()
    if fp.code == 304:
      fp = None

    expires = None
    if "Expires" in headers:
      expires = mktime_tz(parsedate_tz(headers.get("Expires")))

    modified = None
    if "Last-Modified" in headers:
      modified = mktime_tz(parsedate_tz(headers.get("Last-Modified")))

    return fp, modified, expires

  def lookup(self, uri, detail=0):
    """Lookup metadata for a URI. Optionally ask for extra details.
    The details argument is an int: 0 for normal ammount of detauls, 1
    for extra details, and 2 for most details. For tracks the details
    argument is ignored, as the Spotify api only has one level of detail
    for tracks. For the meaning of the detail levels, look at the
    Spotify api docs"""

    key = "%s:%s" % (uri, detail)
    res, modified, expires = self._cache_get(key)

    if res and time.time() < expires:
      return res
    # else, cache is outdated or entry not in it. Normal request cycle

    url = "http://%s:%s/lookup/%s/" % (self._host, self._port, API_VERSION)
    uri = canonical(uri)
    query = {"uri": uri}
    kind = entrytype(uri)

    if detail in (1,2) and kind in self._detailtypes.keys():
      query["extras"] = self._detailtypes[kind][detail]

    fp, new_modified, new_expires = self._get_url(url, query, modified)

    if fp: # We got data, sweet
      res = parse_lookup_doc(fp, uri=uri)

    self._cache_put(key, res, new_modified or modified, new_expires or expires)
    return res

  def search_album(self, term, page=None):
    """The first page is numbered 1!"""
    url = "http://%s:%s/search/%s/album" % (
      self._host, self._port, API_VERSION)

    return self._do_search(url, term, page)

  def search_artist(self, term, page=None):
    """The first page is numbered 1!"""
    url = "http://%s:%s/search/%s/artist" % (
      self._host, self._port, API_VERSION)

    return self._do_search(url, term, page)

  def search_track(self, term, page=None):
    """The first page is numbered 1!"""
    url = "http://%s:%s/search/%s/track" % (
      self._host, self._port, API_VERSION)

    return self._do_search(url, term, page)

  def _do_search(self, url, term, page):
    key = "%s:%s" % (term, page)

    res, modified, expires = self._cache_get(key)
    if res and time.time() < expires:
      return res

    query = {"q": term.encode('UTF-8')}

    if page is not None:
      query["page"] = str(page)

    fp, new_modified, new_expires = self._get_url(url, query, modified)

    if fp: # We got data, sweet
      res = parse_search_doc(fp)

    self._cache_put(key, res, new_modified or modified, new_expires or expires)

    return res

  def _cache_get(self, key):
    """Get a tuple containing data, last-modified, expires.
    If entry is not in cache return None, 0, 0
    """
    entry = None
    if self.cache is not None:
      entry = self.cache.get(key)

    return entry or (None, 0, 0)

  def _cache_put(self, key, value, modified, expires):
    """Inverse of _cache_put"""
    if self.cache is not None:
      self.cache[key] = value, modified, expires

Har ni några tips eller förslag på koden så är det välkommet! Kommentera eller använd kontaktformuläret.