Categories
Programming

Att skriva en egen parser och kompilator i Ruby

I Februari bestämde jag mig för att ta en titt på hur parsing och kompilatorer fungerar, jag valde att imlementera en i Ruby och här kan ni se resultatet.

Det påminner väldigt mycket om tankesättet vi hade när vi gjorde en kalkylator i Java för några år sedan i en kurs jag hade på Uppsala Universitet. Jag implementerade allt fram tills dess att jag skulle generera den slutliga koden. Kunde inte riktigt bestämma mig för vilket språk jag ville generera, ren Rubykod, Assembler eller C.

Exempelprogram

Se online på GitHub

/* PROGRAM NAME: nxx1.txt

nxx is a simple programming language that provides:
 numbers
 strings
 assignment statements
 string concatenation
 simple arithmetic operations
 print capability

comments may be enclosed in slash+asterisk .. asterisk+slash
*/
alpha = 16 ;
beta = 2 ;
resultName = "delta" ;
delta = alpha / beta ;
print "Value of " || resultName || " is: " ;
print delta ;
print "\n" ;

Här är syntaxträdet som produceras av ovanstående kod:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Here is the abstract syntax tree:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROOT
  =
    alpha
    16
  =
    beta
    2
  =
    resultName
    "delta"
  =
    delta
    alpha
    /
    beta
  print
    "Value of "
    resultName
    " is: "
  print
    delta
  print
    "\n"

Lärdomar

Själva implementeringen av parsern, lexern och scannern gick bra. Dock märkte jag i slutet att jag saknade en del kunskap om teorin bakom, vilket gjorde det svårt att slutföra. Dessutom fick jag annat att göra så det hamnade i skymundan.

I höst kommer jag läsa en kurs i kompilatorteknik, det ska bli roligt eftersom jag har gett mig på en del av begreppen tidigare och kommer förhoppningsvis ha nytta av mina tidigare erfarenheter och på så sätt ha mer nytta av kursen.

Categories
Programming

Virtuell utvecklingsmiljö med VirtualBox

Ett av problemen jag haft under längre tid har varit att jag trivs alldeles för bra att utveckla med min MacBook. Detta för att det är så mycket enklare att manövrera i operativsystemet mha terminalen, samt att det är så smidigt att använda Git, Ruby, Sass etc. you name it.

Jag försökte för någon månad sedan att åstadkomma en liknande miljö med VirtualBox och Ubuntu, det gick åt pipan. Igår kväll så började jag nysta i det igen och fick faktiskt fart på det hela!

Mitt mål

 • Sätta upp VirtualBox
 • Installera Ubuntu
 • Använda Ubuntu som utvecklingsserver och dela kataloger mha Samba
 • Kunna SSH:a till denna genom att denna får ett internt ip samt att den ska ha internetåtkomst
 • Sätta upp Git tillsammans med mitt Github-konto
 • Installera RVM och Rails, Padrino etc.

Sätta upp VirtualBox och installera Ubuntu

Ladda ner VirtualBox och installera Ubuntu (jag valde desktop edition). Jag har en trådad uppkoppling så jag sätter min trådade anslutning som delad och noterar vilket IP denna får (192.168.56.1). Det bör även finnas en “VirtualBox Host-Only Network”-adapter i dina nätverksanslutningar, det är denna som ska ha fått ett IP som ex. 192.168.56.1.

Gå in i inställningarna för VirtualBox och Ubuntu och sätt upp två anslutningar, en för NAT och en för “Endast värd-kort” (host-only-adapter). Ändra i din fil /etc/network/interfaces till detta:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Kör ifconfig -a och kontrollera så att du har två olika IP:n på din eth0 (min är 10.0.2.15) och eth1 (min är 192.168.56.101).

Har du fått till detta så kan du förhoppningsvis SSH:a till maskinen (förutsatt att du installerat en ssh-daemon)!

Sätta upp delning av kataloger

(Källa: Ubuntu Forums – HOWTO: Mounting SMB Shares)
Härligt, du har en fungerande Ubuntu som du nu kan starta upp och gömma i bakgrunden och sköta genom ex Putty. Eftersom jag fortfarande kommer sköta själva programmeringen i Windows-miljön så kommer jag vilja ha en katalog som är delad mellan Ubuntu och Windows. Jag skapade en katalog på Windows-datorn som jag kallade för VirtualUbuntu som jag satte som delad, sedan skapade jag en katalog på Ubuntu som jag planerar att montera denna nätverkskatalog i.

sudo mount -t cifs //192.168.56.1/VirtualUbuntu /home/mittusername/VirtualWin -o iocharset=utf8,username=mittanvandarnamn,password=mittlosenord,file_mode=0777,dir_mode=0777

Detta monterar katalogen, nu vill jag att den ska monteras varje gång jag startar upp min virtuella Ubuntu. Så gå in i /etc/fstab och ange något liknande i slutet:

//192.168.56.1/VirtualUbuntu /home/mittusername/VirtualWin  smbfs auto,credentials=/root/.credentials,uid=1000,umask=000,user  0 0

Jag har även skapat en fil i /root/.credentials för att hålla mina uppgifter med följande innehåll:

username=your_smb_username
password=your_smb_password

Sätt sedan rättigheterna på den filen med:

sudo chmod 600 /root/.credentials

När du sedan startar om Ubuntu kan du enkelt montera med:

sudo mount -a

Sätt upp Git + Github

Installera Git med

sudo apt-get install git-core

Följ sedan guiden på Githubs hemsida om Linux-installationen.

Installera Ruby med RVM

För att kunna ha möjligheten att köra flera olika Ruby-versioner (väldigt behändigt!) och framförallt hålla dessa separerade så använder jag RVM – http://rvm.beginrescueend.com. Detta kan du installera genom att följa instruktionerna på http://rvm.beginrescueend.com/rvm/install/.

Några vettiga kommandon med exempel är:

 • rvm install ruby-1.9.2-p0 (installera 1.9.2 via RVM)
 • rvm list (listar Ruby-variationer, indikerar även vilken som är aktiv)
 • rvm use ruby-1.9.2-p0 (välj den specifika Ruby)
 • rvm package install zlib (mer om detta i nästa stycke)

Installera Rails

Jag valde att köra Ruby 1.9.2 via RVM och då stötte jag på patrull i form av gnäll på att jag inte hade zlib och openssl, en snabb sökning gav följande resultat:

Följer du dessa instruktioner så borde det gå bra att få in Rails.

Summan av kardemumman

Detta är skrivet som en liten “kom ihåg”-post till mig själv inför nästa gång jag ska genomföra detta, förhoppningsvis har någon annan nytta av det också! Lycka till!

Categories
Programming

Riding the Rails: Amazon S3 & Flowplayer

Vi har börjat använda Amazon S3 för att lagra filmer som vi sedan ska spela upp (med hjälp av Flowplayer) i en inloggningsskyddad applikation.

För att sätta upp kopplingen mot S3 så använder vi oss av Paperclip och AWS::S3. Att få igång uppladdningen mot S3 tillsammans med Paperclip var absolut inga problem, det fungerade i princip så fort vi hade lagt in något liknande detta i vår modell:

has_attached_file :media_file,
  :storage => :s3,
  :s3_credentials => Rails.root.join('config', 's3.yml'),
  :path => ":attachment/:id/:style/:basename.:extension",
  :bucket => 'our_bucket',
  :s3_permissions => 'authenticated-read',
  :url => ":s3_protected_url"
  
 # Video Validations
 validates_attachment_presence :media_file
 validates_attachment_content_type :media_file, :content_type => ['application/x-shockwave-flash', 'application/x-shockwave-flash', 'application/flv', 'video/x-flv', 'video/H264']

(Det är authenticated-read som sätter rättigheterna på anslutningen och gör att vi kan använda oss av Paperclips expiring_url-metod.)

Problemet uppstod när vi skulle använda Flowplayer för att streama direkt ifrån S3, vi vill bara ha verifierade användare som ser våra filmer. Det blev strul med tecknen i de meckiga länkarna som S3 genererar och Flowplayer kunde inte läsa de rakt av.

Vi använde oss då av en “Alternate embedding method” aka. flashembed.js. Så här beskrivs “Flashembed and Flowplayer”:

Flowplayer is a regular Flash component just like any other Flash component. It can be placed on your page with this tool or by using HTML-based object tags or you can use our “competitor”, SWFObject.

Sedan när vi skickade den “säkra” länken från controllern till viewn så fick vi manuellt ersätta lite tecken:

@media[:flash_url] = @media.media_file.expiring_url.gsub("&", "%26").gsub("?", "%3F").gsub("=", "%3D")

För att embedda den i viewn så får du även se till att säga åt Rails att det är en säker länk (med hjälp av html_safe):