Categories
Programming

Använda Spotify MetaData API i Ruby

Spotify har släppt ett API för att kunna hämta information om låtar via deras Spotify-url:er. Nedan är ett exempel i Ruby på hur du kan hämta artist och låt. Anropas med ex. spotify:track:4KPU7XGqxo4UlMp3is7NBI

def getTitleFromSpotifyTrack(trackID)
  require 'net/http'
  require 'rexml/document'
  require 'rexml/xpath'

  res = Net::HTTP.get_response(URI.parse("http://ws.spotify.com/lookup/1/?uri=#{trackID}"))
  contents = res.body

  doc = REXML::Document.new contents

  track = REXML::XPath.first(doc,'/track/name/text()')
  artist = REXML::XPath.first(doc,'/track/artist/name/text()')

  return "#{artist} - #{track}"
 end
Categories
Personal Programming

Hej världen!

Välkommen till min nyöppnade “blogg”, den kommer handla först och främst om webbutveckling. Det gamla innehållet kommer inom kort att lyftas över till mitt nystartade företags webbplats; Framert AB.