Categories
Programming

WP Multi-Site: Aktivering av tillägg

Inledning

Stötte för någon vecka på ett nytt problem för min del. Det handlade om att jag skulle skapa ett plugin som används i multi-site. Jag har jobbat relativt lite med Multi-Sites och problemet var att tabellerna inte skapades för alla “siterna” som fanns i nätverket.

Källkod

register_activation_hook(__FILE__, 'hass_vote_activate');

function hass_vote_activate() {
	global $wpdb;
 
	if (function_exists('is_multisite') && is_multisite()) {
		if (isset($_GET['networkwide']) && ($_GET['networkwide'] == 1)) {
			$old_blog = $wpdb->blogid;
		
			$blogids = $wpdb->get_col($wpdb->prepare("SELECT blog_id FROM $wpdb->blogs"));
			foreach ($blogids as $blog_id) {
				switch_to_blog($blog_id);
				_hass_vote_activate();
			}
			switch_to_blog($old_blog);
			
			return;
		}	
	} 
	_hass_vote_activate();		
}
 
function _hass_vote_activate() {
	global $wpdb;

	$table_name = $wpdb->prefix . 'yourtable';

	if ($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) {
		$sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " (
			id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
     			dateadded bigint(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
     			subject VARCHAR(255) NOT NULL,
	  		UNIQUE KEY id (id)
	  	);";

		require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
  		dbDelta($sql);
	}
}

Ovanstående kod vandrar igenom alla dina siter som är uppsatta i nätverket och kör aktiveringsfunktionen för dessa.

Koden ovan raderar inte tabellerna vid inaktivering, det skapar heller inte tabellerna för nya siter som aktiveras i nätverket. Du får i sådana fall använda följande actions:

add_action( 'wpmu_new_blog', 'your_function_activation_on_new_blog'); 		// For new site
register_deactivation_hook( __FILE__, 'your_deactivation_function' );		// For deactivation