Categories
Programming

WordPress pluginguide: Sätta ny titel i en shortcode

Jag håller på med ett Reddit-liknande WordPress-plugin på ett projekt hos Populate.

Systemet listar ett antal frågor som du som besökare kan “rösta upp”, sedan visar man de populäraste frågorna och lite annat. Varje fråga har en egen landningssida, exempelvis /fraga/10 (där 10 är id:t på frågan). Landningssidan och listningen av frågorna definieras av shortcodes i sidor, exempelvis: [poll_show_single] och [poll_list].

På sidan som innehåller [poll_show_single], i det här fallet är det sidan ‘fraga’, vill jag ha möjlighet att sätta frågans rubrik som ny titel (via filtret wp_title).

Det går tyvärr inte att ändra titeln inifrån shortcoden, utan man får identifiera vilken sida som shortcoden finns på och sen sätta titeln separat. Detta kan du göra på följande sätt:

function locate_shortcode ($shortcode) {
 global $wpdb;
 
 $search = ((!empty($search))?" OR ":"")."post_content LIKE '%$shortcode%'";
 
 $query = "SELECT ID,post_title,post_name,post_content FROM $wpdb->posts WHERE $search AND post_type='page'";
 $result = $wpdb->get_results($query);

 return array('id' => $result[0]->ID, 'title' => $result[0]->post_title, 'name' => $result[0]->post_name, 'uri' => get_page_uri($result[0]->ID) );
}

Sedan läser du av den:

$pollSingle = locate_shortcode( 'poll_show_single' ); 
$pollSingleURI = $pollSingle['uri'];

Då får jag fram vilken sida som innehåller shortcoden för att visa en enskild fråga, därefter kan jag haka in mig på filtret ‘wp’ och sätta titeln:

add_filter('wp', 'titles' );

I titels() kollar vi sedan upp om vi står på rätt sida (den som finns i $pollSingleURI) och jämför den med $wp_query->query[‘pagename’]:

function titles() {
 global $wp_query, $wpdb, $newTitle, $pollSingleURI;
  
 // Single poll
 if ($wp_query->query['pagename'] == $pollSingleURI) {
  if (preg_match("/\d+\/?$/", $wp_query->query['page'])) {
   $pollID = str_replace('/', '', $wp_query->query['page']);
   $result = $wpdb->get_results( sprintf("SELECT subject FROM %spoll WHERE id = %d LIMIT 1", $wpdb->prefix, $wpdb->escape($pollID) ) );

   // Set title
   $newTitle = esc_html($result[0]->subject);
   add_filter('wp_title', 'frontend_set_title' , 10, 2 );
  }
 }
}

Ovanstående SQL-fråga hämtar just nu frågans titel, men detta ändrar du givetvis till det du vill ha som titel.

Och eftersom PHP fortfarande har lite problem med closures/anonyma funktioner så måste titeln sättas separat:

 
function frontend_set_title($title, $separator) {
 global $newTitle;
 return esc_html($newTitle)." ".$separator;
}

Allt är ryckt ur en klass för att lättare kunna visa hur det fungerar, därav alla globala variabler *urk*. Denna metod kräver inga “rewrites” eller “template redirect intercepts”.