Categories
Programming

Visa ID på Media i WordPress

Jag hade nyss ett behov på jobbet att visa vilket ID ett objekt har i mediaredigeraren (WordPress). Detta kan vara bra att ha när man ska bygga gallerier, framförallt när man exkluderar vissa bilder genom att använda ID:et.

Kod:

add_filter('attachment_fields_to_edit', 'enable_media_id', 10, 2);
function enable_media_id( $form_fields, $post ) {
    $form_fields["enable-media-id"] = array("label" => "MediaID", "input" => "html", "html" => "

".$post->ID."

"); return $form_fields; }

Bild på hur det kommer se ut:

(Jag såg idag att någon hade önskat denna funktionaliteten på WordPress.org -> Ideas)