Categories
Programming

Använda Spotify MetaData API i Ruby

Spotify har släppt ett API för att kunna hämta information om låtar via deras Spotify-url:er. Nedan är ett exempel i Ruby på hur du kan hämta artist och låt. Anropas med ex. spotify:track:4KPU7XGqxo4UlMp3is7NBI

def getTitleFromSpotifyTrack(trackID)
  require 'net/http'
  require 'rexml/document'
  require 'rexml/xpath'

  res = Net::HTTP.get_response(URI.parse("http://ws.spotify.com/lookup/1/?uri=#{trackID}"))
  contents = res.body

  doc = REXML::Document.new contents

  track = REXML::XPath.first(doc,'/track/name/text()')
  artist = REXML::XPath.first(doc,'/track/artist/name/text()')

  return "#{artist} - #{track}"
 end

2 replies on “Använda Spotify MetaData API i Ruby”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.